Polityka prywatności

Polityka prywatności,(RODO)

 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego 'meblearena.pl' jest Piotr Gawłowski, prowadzący zgłoszoną w CEIDG działalność pod nazwą Salon Meblowy 'Piotr' z siedzibą w 95-060 Brzeziny, ul. Mickiewcza 7.

2. Przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 26.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

2.1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania danych do celów wynikających z realizacji umowy kupna-sprzedaży przez Administratora.

3. Administrator zapewnia ochronę zebranych danych osobowych przed nieuprawnionym dostepem i nie udostępnia ich osobom trzecim.

4. Zebrane dane przetwarzane są tylko w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktu i ich dostawy do Klienta. Rozumie się przez to, że mogą być przekazane firmie kurierskiej w zakresie niezbędnym aby dostawe wykonać.

5. W procesie rejestracji Klient proszony jest o podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub wysyłki, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek ich odmowa skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży.

6. Strona internetowa sklepu w niektórych swoich częściach wykorzystuje pliki cookies, które wysyłane do komputera Użytkownika identyfikują go i ułatwiają wiele operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarke internetową Użytkownika.

7. Administrator danych nie wykorzystuje w swej działalności zautomatyzowanego podejmowania decyzji, czyli tzw. profilowania klienta.

8. Dane osobowe Klienta przechowywane są przez okres 24 miesiecy od wykonania umowy kupna-sprzedaży w celu umożliwienia kontaktu w ewentualnym postępowaniu reklamcyjnym na zakupiony produkt. Po tym okresie dane zostaną usunięte.

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługuje prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania własnych danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia włsnych danych osobowych, (realizacja prawa do bycia zapomnianym)
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania własnych danych osobowych,
- przenoszenia własnych danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@meblearena.pl lub tradycyjny kontakt lisowy pod adres siedziby (pkt.1.)

10. Zbiór danych osobowych naszych Klientów został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych w dn. 04.04.2016r.


                                                                                         aktualizacja 25.05.2018r.

+48 468742432
95-060 Brzeziny, Mickiewicza 7
Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach i promocjach w naszej ofercie, subskrybuj newsletter.