Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 

$1. Definicje

1.Regulamin- dokument normujący warunki i zasady sprzedaży produktów w sklepie internetowym

2.Sprzedawca- Salon Meblowy "Piotr" Piotr Gawłowski z siedzibą przy ul. Mickiewicza 7, 95-060  Brzeziny, działający na podstawie wpisu do ewidencji dzialalności gospodarczej pod nr 4700 prowadzonej przez Burmistrza Miasta Brzeziny. NIP: 833-102-51-62; REGON: 750107830.

3.Kupujący (Klient)- osoba posiadająca pełna zdolność do czyności prawnych wyznaczonyh regulaminem, w tym do przeglądania Produktów i składania nań ofert.

4.Użytkownik- osoba fizyczna posiadająca posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez dokonanie rejestracji w sklepie 'meblearena' utworzyła w nim konto.

5.Konsument- osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, nabywającą Produkt dla zaspokojenia swoich potrzeb.

6.Produkt- mebel lub meble będące w prezentacji sklepu, na które można składać można oferty zakupu.

 

$2 Informacje ogólne

1.Właścicielem i zarządcą sklepu internetowego www.meblearena.pl jest Salon Meblowy "Piotr" Piotr Gawłowski

2.Domena, logo, szata graficzna, publikowane treści oraz baza danych podlegają ochronie prawnej i nie mogą być wykorzystane w jakiejkolwiek formie bez zgody właściciela strony.

3.Fotografie produktów zostały umieszczone za zgodą ich prawnych właścicieli, kopiowanie ich w celach komercyjnych jest zabronione.

 

$3 Warunki techniczne

1.Warunkiem koniecznym do przeglądania tresci sklepu i dokonywania zakupów jest posiadanie przez Klienta urządzenia komputerowego wraz oprogramowaniem i dostepem do sieci internet.

2.Klient powinien posiadać własne konto e-mail, podac nr telefonu kontaktowego, wskazane jest także posiadanie rachunku bankowego.

3.W kosztach połaczeń telefonicznych do Sprzedawcy nie ma dodatkowych opłat. Opłaty jakie ponosi nawiązujacy połączenie telefoniczne uzależnione jest tylko od jego planu taryfowego.

 

$4 Warunki sprzedaży.

1.Prezentacja produktów czyli fotografie, opisy, parametry techniczne oraz ceny na stronie sklepu nie jest ofertą w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego z dn.23 kwietnia 1964r. z późniejszymi zmianami.

2.Prezentacja stanowi zaproszenie do zawarcia umowy przez Kupujacego w rozumieniu art.71 wspomnianego pkt.1. Kodeksu Cywilnego poprzez złożenie zamówienia.

3.Podane ceny są cenami brutto (łącznie z podatkiem VAT który dla mebli wynosi 23%) i obowiazują one przy zawieraniu umowy. Podano także przy Produkcie ceny netto ,które są wyznacznikiem wartości towaru w obrocie pomiędzy podmiotami gospodarczymi i nie dotyczą konsumentów w rozumieniu art.22[7] Kodesu Cywilnego.

4.Podana przy Produkcie cena nie uwględnia kosztów dostawy- transportu do Kupującego.

5.Złożenie zamówienia możliwe jest przez 24 godziny na dobę zarówno w dni robocze jak i świąteczne.

6.Kupujący wybiera interesujące Produkty, dodaje je do koszyka zaznaczając kursorem 'zamów' oraz ustala koszt dostawy poprzez zaznaczenie strefy do której ma byc realizowana.

6.1.Opcja dostawy ze strefami dotyczy transportu realizowanego przez samochody Sprzedawcy. Koszt transportu jest wówczas niezależny od wielkości zamówienia, a zależy tylko od odległości do miejsca przeznaczenia przesyłki.

6.2.W przypadku gdy miejsce przeznaczenia przesyłki leży na granicy stref, Kupujący wybiera strefe korzystniejszą cenowo dla siebie.

6.3.Niektóre Produkty mogą zostać wysłane za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej. Pojawi się wówczas w toku składania zamówienia opcja skorzystania z tej formy transportu.

7.Kupujący poprzez zaznaczenie 'przejdź do kasy' otwiera zakładke umozliwiającą zarejestrowanie się, podając dane teleadresowe (imie, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu) oraz dane uzupełniajace: forma płatności, rodzaj dokumentu potwierdzającego zakup.

8.Kupujący zaznacza 'realizuj zamówienie' ,które to jest przesyłane na adres e-mail Sprzedawcy, w nastepstwie czego Kupujący otrzymuje na wskazany adres e-mail potwierdzenie złożenia oferty wysyłane automatycznie.

9.Po rozpoznaniu przez Sprzedawcę dostępności Produktu i możliwości jego dostawy Klient otrzymuje w czasie maksymalnie 2 dni roboczych e-mail potwierdzajacy zawarcie umowy sprzedaży lub e-mail z informacją o braku akceptacji oferty.

10.Z chwila otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia na adres e-mail umowa sprzedaży staje sie zawarta i wiążąca.

11.Cena jest wiążąca dla obydwu stron umowy z chwilą kliknięcia przez Kupującego 'realizuj zamówienie'.

12.Modyfikacja przez Kupującego potwierdzonego zamówienia jest możliwa jeżeli stopień zaawansowania prac nad jego realizacją pozwala na dokonanie modyfikacji. Modyfikacje zamówienia należy zgłaszać w formie pisemnej najlepiej drogą elektroniczną.

 

$5.Dostawa Produktów.

1.Termin realizacji dostawy Produktu określony jest przy każdym Produkcie znajdujacym się w sklepie.

1.1.Dla mebli skrzyniowych (twardych) jest krótszy i wynosi maksymalnie 30 dni.

1.2.Dla mebli tapicerowanych (miękkich) ,które wykonywane są na podstawie indywidualnego zamówienia u Producenta czas ten wynosi maksymalnie 45 dni.

1.3.Jeżeli zamówienie obejmuje produkty o różnym czasie realizacji ,to termin realizacji całości zamówienia należy szacować na podstawie Produktu o najdłuższym terminie realizacji.

2.Dostawy realizowane są tylko na terytorium Polski.

3.Przesyłki wysyłane samochodem Sprzedawcy mogą byc dostarczone od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 21:00 ,oraz w soboty w godzinach: 7:00 do 16:00. Przynajmniej na dzień przed wysyłką Kupujący zostanie o niej poinformowany telefonicznie i na adres e-mail.

4. Przesyłki wysyłane kurierem są dostarczane od poniedziałku do piatku w godzinach od 8:00 do 16:00. O fakcie przekazania przesyłki kurierowi, informujemy Kupującego komunikatem na adres e-mail podany w formulażu rejestracyjnym.

5. Koszt dostawy (transportu) ponosi Kupujący. Ceny podane przy Produktach są cenami brutto bez uwzglednienia kosztów transportu. Koszty dostawy naliczają się automatycznie w koszyku Kupującego.

6.Koszt transportu nie obejmuje usługi wniesienia mebli do lokalu Kupującego, który dokonuje tej czynności we własnym zakresie. Kierowca Sprzedawcy nie ma w zakresie obowiązków świadczenia usługi wnoszenia, ale może pomóc we wniesieniu na miarę swoich sił i czasu jakim dysponuje.

7.W przypadku dostwy firmą kurierską ,kurier może wnieść do lokalu przesyłkę o masie do 30 kg.

8.zaleca się aby w trakcie odbioru zamówienia Kupujący zwrócił uwagę na stan w jakim znajduje się opakowanie Produktu, w szczególności czy nie jest zgniecione ,przełamane lub z widocznym wewnątrz zarysowanym albo przytartym Produktem. Należy wówczas sporządzić protokół szkody, który na wniosek Kupującego wypełni kurier lub kierowca Sprzedawcy.

9.Podpisanie przez Kupującego dokumentów dostawy przesyłki finalizuje umowe kupna. Do przesyłki dołączony jest dokument zakupu: standardowo paragon lub na życzenie faktura imienna.

 

$6, Płatności.

1.Po zawarciu umowy sprzedaży Kupujący może wybrać jedną z form płatności:

1.1.Gotówkowa, gdy płatność następuje w chwili odbioru osobistego ze sklepu.

1.2.Gotówkowa, podczas dostawy towaru do Kupujacego, przekazana kurierowi lub kierowcy-pracownikowi Sprzedawcy.

1.3.Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, przy czym wydanie towaru Kupującemu następuje po zaksięgowaniu wpłaty.

1.4.Ratalna forma płatności realizowana we współpracy z bankami kredytującymi możliwa jest tylko w siedzibie sklepu.

2.Nie posiadamy terminala płatniczego, wobec czego nie przyjmujemy płatności kartą płatniczą.

 

$7. Prawo odstąpienia od umowy.

1.Kupujący który zawarł umowe na odległość za pośrednictwem środków elektronicznych może od niej odstąpić bez podawania przyczyny odstąpienia. Uprawnienie to przysługuje jedynie Klientowi będącemu Konsumentem w rozumieniu art.22[7] Kodeksu Cywilnego z dn. 23 kwietnia 1964r.

2.Odstąpienie od umowy może mieć miejsce w czasie 14 dni od daty dostarczenia Produktu, w którym to czasie Kupujący przesyła stosowne oświadczenie Sprzedającemu. Oświadczenie można przesłać listem poleconym  lub e-mailem (dane adresowe w zakładce Kontakt)

3.Uprawnienie wskazane w pkt.1 dotyczy wyłącznie Produktu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu.

4.Zwrot produktu Sprzedawcy powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstapieniu od umowy.

5.Koszt zwrotu przesyłki do Sprzedającego pokrywa Kupujący, Sprzedawca nie przyjmie przesyłki wysłanej za pobraniem.

6.Zwracany Produkt nie musi posiadać fabrycznego opakowania, lecz musi być zabezpieczony w odpowiedni sposób aby nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu.

7.Sprzedawca ma obowiązek zwrócić zapłaconą cenę za Produkt wraz z ceną przesyłki od Sprzedawcy do Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

$8. Gwarancja i reklamacje.

1.Warunki gwarancji oraz postępowania reklamacyjnego sa takie same dla klientów sklepu internetowego i stacjonarnego.

2.Kupujacy będący Konsumentem, ma prawo złożyć reklamację z tytułu niezgodności Produktu z umową, co określa Ustawa z dn. 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu Cywilnego. Sprzedawca nie ma prawa nie przyjąć zgłoszenia reklamacyjnego.

3. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową można złożyć w ciągu 2 lat od daty wydania towaru. Konsument musi to zrobić przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową, czyli ujawnienia sie wady.

4.Zgłoszenie reklamacyjne zawierające dane teleadresowe Kupującego (Użytkownika), opis wady fizycznej oraz określające żądania należy zgłosić w formie pisemnej na adres sklepu.

5.Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do żądania Konsumenta, jeżeli wada wystąpiła w trakcie użytkowania.

6.Reklamacje dotyczące usterek, które Kupujący stwierdzi podczas montażu mebli z paczek (pomyłki elementów składowych, zarysowania, braki akcesoriów) będą realizowane niezwłocznie, a koszt ich dostawy pokrywa Sprzedawca.

7.Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikłe podczas montażu mebli przez Kupującego (np. przebicie kołka przez płyte). Uszkodzone w ten sposób elementy podlegają odpłatnej wymianie, a przesyłka nadawana jest na koszt Kupującego.

 

$9. Zapisy końcowe.

1.Regulamin jest sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem polskim i uwzględnia postanowienia Rejestru Klauzul Niedozwolonych.

2.Jeżeli wskutek zmian prawa Regulamin zawierałby niedozwolone postanowienia, to zgodnie z Kodeksem Cywilnym klauzule takie nie wiążą Kupującego i Sprzedającego z mocy prawa nawet w przypadku podpisania umowy.

3.W przypadku stwierdzenia zapisów niezgodnych z obowiązującym prawem, proszę o kontakt z zarządzającym sklepem internetowym.

4.Zapisy Regulaminu mogą być negocjowane przez Kupującego.

5.Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 marca 2014r.

+48 468742432
95-060 Brzeziny, Mickiewicza 7
Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach i promocjach w naszej ofercie, subskrybuj newsletter.